Portfóliók

A portfólió a tanuló munkáiból összeállított célirányos gyűjtemény, amely bemutatja készítőjének erőfeszítéseit, fejlődését és eredményeit egy vagy több területen. A tanulónak részt vesz a tartalom összeállításában; a gyűjtemények tartalmazzák a dokumentumok kiválogatására szolgáló szempontrendszert is.

tovább

  Angol

Az idegen nyelvek tanításában a projektek egyre nagyobb hangsúlyt kapnak.

A tanulók egy-egy témában, a képességeiknek és életkoruknak megfelelően oldanak meg olyan feladatokat, amihez a tanultakon kívül más ismeretekre is szükség van.

tovább

   
Egészségtan

Az egészséges életmód, az egészséges táplálkozás mindennapjaink kulcskérdése, amivel nap, mint nap találkozunk. Az egészségtan nem egyszerűen egy tantárgy.

A tanulóink rajzaim projektjei is bizonyítják, hogy az egészséges táplálkozás fontosságát átérzik.

tovább

  Német

Az idegen nyelvek tanításában a projektek egyre nagyobb hangsúlyt kapnak.

A tanulók egy-egy témában, a képességeiknek és életkoruknak megfelelően oldanak meg olyan feladatokat, amihez a tanultakon kívül más ismeretekre is szükség van.

tovább

   
Ének zene

Ének zene órákon is lehetőség van, hogy a tanulók egy-egy projektben fejtsék ki véleményüket.

A kedvenc zeneszerző, énekes, illetve együttes bemutatása érdekes feladat.

tovább

  Technika

A tanulóink a technika tantárgy keretében sajátítják el a mindennapi életünkhöz nélkülözhetetlen technikai alapismereteket.

A tantárgy sok lehetőséget biztosít önálló tanulói munkák elkészítéséhez.

tovább

   
Alsó tagozat

Az alsó tagozaton a tanulóink nagy fantáziáról tesznek tanúbizonyságot egy-egy projekt elkészítésekor.

Az „Energia nagykövetei ” egy Európai Uniós projekt, amelyet Béres Mária vezetésével a 4.a valósítanak meg iskolánkban.

tovább

  Törénelem

A történelem tárgy is sok lehetőséget kínál, hogy a tanulóink érdeklődésüknek megfelelő témákban önálló projekteket készítsenek.

Az különösen örvendetes, hogy az 5. osztályosok mindig a legaktívabbak.

tovább