Általános iskolai beíratás
2017. április 20. csütörtök 800 - 1800
2017. április 21. péntek 800 - 1600

 • Iskolánk oktató-nevelő munkáját bemutató rövid ismertető 2017/2018
 • TVT általános iskola körzetjegyzék 2017/2018
 • TVT nemzetiségi általános iskola körzetjegyzék 2017/2018
 • Kérjük az alábbiakat hozzák magukkal a beiratásra:
  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)).
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (20/2012. (VIII. 31.)EMMI rendelet 22. § (4)).
  • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22. § (4)
   • óvodai szakvélemény (2011. évi CXC. törvény 45. § (4) a))
   • járási szakértői bizottság szakértői véleménye (15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 11. § (1) c)) (1. számú melléklet
   • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye (2011. évi CXC. törvény 45. § (4) b)-c))
  • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről: (letölthető: 2. számú melléklet)
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (letölthető: 3. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók.
  • Nyilatkozat A 17/2013. (III.1) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, letölthető: 2. számú melléklet A I. nyilatkozatot kötelező kitölteni. A II. részt (a nemzetiségi hovatartozásról) nem kötelező kitölteni, jelentősége túljelentkezésnél van
  • A Etika/Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőknek (2011.évi CXC. törvény 35.§ (1)) (letölthető: 7. számú melléklet)