Kórus

Iskolánkban 3 kórus működik. A kis- és nagykórust zene tagozatos "b" osztályaink tanulói alkotják. A Napsugár kórus tagjai nem zene tagozatos énekelni szerető gyerekek.
A nagykórusunk nemzetközi hírű, a világ több nagyvárosában szerepelt eredményesen. A kórus története és eredményei:

magyarul                                 angolul

  Alsós magyar

Iskolánkban az alsó tagozaton, azaz az 1-4. évfolyamon egész napos iskolaotthonos oktatás keretben folyik a tanítás.

Az írás-olvasás rejtelmeivel a gyerekek az Apáczai, valamint az első évfolyam egyik osztályában a Nemzeti tankönyv-
kiadó könyveiből ismerkednek meg.

tovább

   
Alsós matematika

A matematikát tanító pedagógusok nagy gondot fordítanak a képességek differenciált fejlesztésére, a kiemelkedő képességek, vagy az esetleges elmaradások korai felismerésére.

Az első 2 évfolymon az Apáczai Kiadó, a 3. és 4. évfolyamon a Műszaki Tankönyvkiadó könyveiből sajátíthatják el a gyerekek a tudást.

tovább

  Alsós természetismeret

A tantárgycsoport több tantárgyat foglal magába: technika, környezetismeret és testnevelés.

A tantárgy tanítása során gazdag szabadidős programok is várják a tanulókat. Lényegesnek tartják kollégáink a természetközeli ismeretszerzést

tovább

   
Fejlesztő pedagógus

Iskolánk mindig nagy gondot fordított a lemaradó tanulók megsegítésére. 12 éve segíti munkánkat fejlesztőpedagógus.

Az idei tanévben kialakított fejlesztő terem nagy segítség munkánkban. Itt egy helyre tudjuk koncentrálni az eszközöket, foglalkozásokat.

tovább

  Felsős - matematika

A matematika tantárgyban a felső tagozaton a nívócsoportos oktatás segíti a gyermekek tehetségének minél teljesebb kibontakoztatását.

A felső tagozat 4 évfolyamából hármon a Műszaki Könyvkiadó Hajdú tankönyv-
családjának köteteit használjuk.

tovább

   
Idegen nyelvek

A választható idegen nyelvek angol, német, orosz. Jelenleg angol és német nyelv oktatása folyik első osztálytól. 4. osztálytól a teljesítménytől függően emelt óraszámban.

A nyelvtanuláshoz használt tankönyvcsalád angolból Project, alapóraszámú csoportokban Team, németből Das Deutschmobil neu.

tovább

  Informatika

Korunk egyik legdinamikusabban fejlődő tudományága. A fiatalok természetes érdeklődéssel fordulnak tanórákon kívül is a számítógép nyújtotta lehetőségek felé.

Igyekszünk a mindannapok gyakorlatában is használható tudást nyújtani a tanulóinknak. Megismertetni őket a legfontosabb ismeretekkel.

tovább

   
Fizika, kémia

A felső tagozat 7. és 8. osztályában belépő új tantárgyak. Sok, hasznos a mindennapi életben minket körülvevő dolgok magyarázatát adja a két tantárgy.

A fizika egy sor olyan tényezővel rendelkezik, amely segítségével jelentősen befolyásolja és formálja a diákok ismereteit és érdeklődését.

tovább

  Természetismeret

Változó világgal nézünk szembe, amikor a tudományos műveltség és a tudás alapjainak magabiztos elérhetősége meghatározza majd a közösségek és nemzetek sorsát.

A természettudományos és technikai műveltség fontossága nem kérdőjelezhető meg.

tovább

   
Ének zene

Ének zene emelt óraszámú osztályok tanulóira épül alsó tagozaton a kiskórusunk és a felső tagozaton a nagykórusunk.

Az emelt óraszámú csoportokban a Nemzeti Tankönyvkiadó tankönyveit, a többi osztályban pedig az Apáczai Kiadó Daloskönyveit használják a diákjaink.

tovább

  Modul tárgyak

Fontos iskolai feladat a különböző szintű identitások és együttélési formák kialakítása és erősítése.

Napjaink egyre bonyolultabb gazdasági, társadalmi és politikai folyamatai – a piacgazdaság kialakulása, csatlakozás az Európai Unióhoz stb. – ugyanis szükségképpen átformálják az embereket és közösségeiket.

tovább